Principalele obiective ale CRFPA Mehedinti PDF Imprimare Email

Principalele obiective ale Centrului Regional de Formare Profesionala a Adultilor Mehedinti :

- asigurarea calificării, recalificări, perfecţionării si specializării profesionale de calitate in conformitate cu cerinţele economiei si a educatiei bazata pe competenta.

Cursurile sunt bazate pe practicarea si dobândirea de aptitudini, deprinderi si atitudini, având un caracter modular.

-asigurarea flexibilitatii activitatii de formare profesionala având in vedere evolutia continua si schimbarile din economie;

- orientarea pregatirii profesionale catre nevoile specifice ale adultilor si adaptarea acesteia la cerintele pietei muncii;

- asigurarea accesului permanent al persoanelor adulte la pregatirea profesionala de un nivel calitativ ridicat si in conditii de eficienta maxima;

- asigurarea timpului de pregatire practica si teoretica a cursantilor, potrivit complexitatii meseriei, precum si capacitatii de invatare a cursantului;

- promovarea dialogului permanent cu angajatorii, organizatiile sindicale, patronale, institutii guvernamentale, ale administratiei si autoritatii publice locale, fiind liantul dintre forta de munca adulta si comunitate.

 

 

Prietenul adevarat este acel care te sfatuieste de bine, nu acel care îti lauda nebuniile.

 

# Script pentru statistici