Analiza SWOT PDF Imprimare Email

Puncte tari

- Autorizarea ca furnizor de formare profesionala in 19 meserii solicitate pe piata fortei de munca, urmand a ne autoriza si in alte meserii cerute de piata muncii ;

- Initierea, calificarea, recalificarea, specializarea unui numar de 3226 de persoane ( someri, detinuti, persoane care au calitatea de salariati, din fonduri FSE, alte persoane interesate) pana la 31.12.2011, din care 650 pe anul 2009, 1136 pe anul 2010, 1440 pana la data de 31.12.2011 ;

- Relatii bune intre CRFPA Mehedinti si AJOFM Mehedinti si punctele de lucru ale AJOFM Mehedinti din judet, precum si alte AJOFM-uri din tara.

Puncte slabe

- Dimensionarea personalului nu este corespunzătoare în raport cu numărul de clienţi deserviţi/ beneficiari ai serviciilor de formare profesionala, iar pentru anumite segmente ale activităţii nu există suficient personal specializat. În consecinţă, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă:

- Nu poate asigura consilierea personalizată clienţilor aparţinând unor grupuri ţintă: şomeri de lungă durată, persoane cu handicap, persoane peste 45 de ani, persoane de etnie roma etc, ;

- Lipsa fondurilor pentru reparatia tuturor cladirilor ce apartin CRFPA Mehedinti;

- Lipsa reglementarilor legislative pentru angajarea lectorilor cu ora de catre CRFPA Mehedinti;

- Imposibilitatea deplasarilor in teritoriu datorita inexistentei unui mijloc de transport.

Oportunitati

-Liberalizarea fortei de munca in spatiul european, ceea ce impune formarea profesionala continua;

-Parteneriate la nivel local si regional;

-Reorientarea profesionala prin calificare si recalificare a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca precum si a altor persoane interesate din judetul Mehedinti si alte judete din regiunea Sud-Vest Oltenia;

Posibilitatea de accesare a fondurilor europene pentru întărirea capacităţii instituţionale şi dotarea institutiei.

Ameninţări:

- Interesul scazut al angajatorilor in ceea ce priveste calificarea personalului propriu , dar si al angajatilor ;

- Tendinta de scadere a nivelului de pregatire din mediul rural;

- Instabilitatea cadrului juridic determinată de frecventele schimbări din mediul economic şi social;

- Imposibilitatea de a valorifica oportunităţilor oferite de POSDRU din cauza imperfecţiunii sau absenţei unor proceduri prin privind implementarea proiectelor;

- proceduri birocratice de accesare a serviciilor de formare profesională;

- lipsa de flexibilitate a sistemului bugetar care nu permite redistribuirea operativă a resurselor financiare în funcţie de schimbările de pe piaţa forţei de muncă;

- inexistenţa şi distribuţia inegală a furnizorilor de servicii specializate de ocupare şi formare profesională acreditaţi sau autorizaţi pe întreg teritoriul ţării;

- dificultatea de a previziona evoluţia pieţei muncii;

- motivare insuficienta a personalului;

 

 

 

Prietenul adevarat este acel care te sfatuieste de bine, nu acel care îti lauda nebuniile.

 

# Script pentru statistici