In plus, nu iti mai faci griji la noi gasesti tot ce doresti!

 

Program

Luni

8.00-16.30

Marti

8.00-16.30

Miercuri

8.00-16.30

Joi

8.00-16.30

Vineri

8.00-14.00

Program audiente

Director

 

luni-joi :15.00-16.00

 

Avem 6 vizitatori online
PDF Imprimare Email

PLAN DE ACŢIUNE AL CENTRULUI REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA

A ADULTILOR MEHEDINTI PENTRU ANUL 2012

1. Misiunea Centrului Regional de Formare Profesionala a Adultilor Mehedinti

Centrul Regional de Formare Profesionala a Adultilor Mehedinti este o institutie publica, având personalitate juridica, constituit la nivel regional, care organizeaza si realizeaza formarea profesionala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si este in subordinea directa a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.

Centrul Regional de Formare Profesionala a Adultilor Mehedinti organizeaza si coordoneaza activitatea de formare profesionala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca precum si a altor persoane care pot participa la programe de formare profesionala in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Istoricul Centrului Regional de Formare Profesionala a Adultilor Mehedinti

Centrul Regional de Formare Profesionala a Adultilor Mehedinti este organizat si functioneaza potrivit Legii nr.202/2006 republicată şi Statutului ANOFM, aprobat prin HG nr.1610/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Centrul Regional de Formare Profesionala a Adultilor Mehedinti a fost infiintat in anul 2008, incepandu-si efectiv activitatea de formare profesionala din aprilie 2009.

CRFPA MEHEDINTI are mandatul de a oferi celor care vin spre noi, satisfacerea nevoilor de formare profesionala a agentilor economici si satisfacerea nevoilor de formare ale persoanelor care incearca sa raspunda noilor cerinte ale pietei muncii .

CRFPA MEHEDINTI isi desfasoara activitatea bazandu-se pe principiul profesionalismului si al calitatii. Programele oferite sunt de calitate, desfasurate de catre instructori cu inalta calificare.

Programele sunt bazate pe competente, asigurand dupa parcurgerea unui astfel de program dobandirea abilitatilor si cunostintelor cerute la locul de munca. Ca rezultat, agentii economici vor obtine angajati cu deprinderi practice, iar cursantii, certitudinea ca prin abilitatile dobandite sunt pregatiti pentru cerintele de pe piata muncii.

Un absolvent al unui program organizat de Centrul Regional de Formare Profesionala Mehedinti ofera angajatorului deprinderi curente competitive pentru locul de munca.

Institutia noastră este pregatită sa actioneze impreuna cu agentii economici la identificarea nevoilor specifice de formare ale acestora, sa elaboreze si sa organizeze programe specializate pentru valorificarea aptitunilor inascute si dezvoltarea de aptitutini tehnice. Programele astfel dezvoltate garanteaza dobandirea deprinderilor necesare angajarii pentru oricare absolvent.

3. Principalele obiective ale Centrului Regional de Formare Profesionala a Adultilor

Mehedinti :

- asigurarea calificării, recalificări, perfecţionării si specializării profesionale de calitate

in conformitate cu cerinţele economiei si a educatiei bazata pe competenta.

Cursurile sunt bazate pe practicarea si dobândirea de aptitudini, deprinderi si atitudini, având un caracter modular.

-asigurarea flexibilitatii activitatii de formare profesionala având in vedere evolutia continua si schimbarile din economie;

- orientarea pregatirii profesionale catre nevoile specifice ale adultilor si adaptarea

acesteia la cerintele pietei muncii;

- asigurarea accesului permanent al persoanelor adulte la pregatirea profesionala de un

nivel calitativ ridicat si in conditii de eficienta maxima;

- asigurarea timpului de pregatire practica si teoretica a cursantilor, potrivit complexitatii

meseriei, precum si capacitatii de invatare a cursantului;

- promovarea dialogului permanent cu angajatorii, organizatiile sindicale, patronale,

institutii guvernamentale, ale administratiei si autoritatii publice locale, fiind liantul dintre forta de munca adulta si comunitate.

4. Obiectivele generale ale Centrului Regional de Formare Profesionala a Adultilor

Mehedinti pentru anul 2012 :

- asigurarea calificării, recalificări, perfecţionării si specializării profesionale a

persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, precum si a altor persoane interesate;

- asigurarea accesului permanent al persoanelor adulte la pregatirea profesionala de un

nivel calitativ ridicat si in conditii de eficienta maxima;

- facilitarea accesului persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca la programele

de formare profesionala organizate de CRFPA Mehedinti;

- elaborarea si autorizarea de noi programe de formare profesionala, astfel, venind in

intampinarea persoanelor cu acces limitat la programele de formare profesionala datorita nivelului scazut de scolarizare, prin programul „A doua sansa”.

5. Analiza SWOT

Puncte tari

- autorizarea ca furnizor de formare profesionala in 19 meserii solicitate pe piata fortei de munca, urmand a ne autoriza si in alte meserii cerute de piata muncii ;

- initierea, calificarea, recalificarea, specializarea unui numar de 3226 de persoane ( someri, detinuti, persoane care au calitatea de salariati, din fonduri FSE, alte persoane interesate) pana la 31.12.2011, din care 650 pe anul 2009, 1136 pe anul 2010, 1440 pana la data de 31.12.2011 ;

- Relatii bune intre CRFPA Mehedinti si AJOFM Mehedinti si punctele de lucru ale AJOFM Mehedinti din judet, precum si alte AJOFM-uri din tara.

Puncte slabe

-dimensionarea personalului nu este corespunzătoare în raport cu numărul de clienţi deserviţi/ beneficiari ai serviciilor de formare profesionala, iar pentru anumite segmente ale activităţii nu există suficient personal specializat. În consecinţă, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă:

- nu poate asigura consilierea personalizată clienţilor aparţinând unor grupuri ţintă: şomeri

de lungă durată, persoane cu handicap, persoane peste 45 de ani, persoane de etnie roma etc, ;

- Lipsa fondurilor pentru reparatia tuturor cladirilor ce apartin CRFPA Mehedinti;

- Lipsa reglementarilor legislative pentru angajarea lectorilor cu ora de catre CRFPA

Mehedinti;

- Imposibilitatea deplasarilor in teritoriu datorita inexistentei unui mijloc de transport.

Oportunitati

-Liberalizarea fortei de munca in spatiul european, ceea ce impune formarea profesionala continua;

-Parteneriate la nivel local si regional;

-Reorientarea profesionala prin calificare si recalificare a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca precum si a altor persoane interesate din judetul Mehedinti si alte judete din regiunea Sud-Vest Oltenia;

-Posibilitatea de accesare a fondurilor europene pentru întărirea capacităţii instituţionale şi dotarea institutiei.

Ameninţări:

- Interesul scazut al angajatorilor in ceea ce priveste calificarea personalului propriu , dar si al angajatilor ;

- Tendinta de scadere a nivelului de pregatire din mediul rural;

- Instabilitatea cadrului juridic determinată de frecventele schimbări din mediul economic şi social;

- Imposibilitatea de a valorifica oportunităţilor oferite de POSDRU din cauza imperfecţiunii sau absenţei unor proceduri prin privind implementarea proiectelor;

- proceduri birocratice de accesare a serviciilor de formare profesională;

- lipsa de flexibilitate a sistemului bugetar care nu permite redistribuirea operativă a resurselor financiare în funcţie de schimbările de pe piaţa forţei de muncă;

- inexistenţa şi distribuţia inegală a furnizorilor de servicii specializate de ocupare şi formare profesională acreditaţi sau autorizaţi pe întreg teritoriul ţării;

- dificultatea de a previziona evoluţia pieţei muncii;

- motivare insuficienta a personalului;

 

 

 

 

 

Prietenul adevarat este acel care te sfatuieste de bine, nu acel care îti lauda nebuniile.

 

# Script pentru statistici